Privacybeleid Corstini’s

Corstini’s, gevestigd aan Schapenmeent 23, 1357 GB, Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Corstini’s respecteert de privacy van bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen laten uitoefenen.

Met het bezoek van onze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van het privacy beleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Corstini’s verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij het aangaan van een overeenkomst met Corstinis’s worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Details van de catering voor uw gelegenheid

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling of credit nota’s.
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U te informeren over nieuwe producten of diensten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Corstini’s verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voorbehoud inzake gevoelige persoonsgegevens
Corstinis heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is of dat er toestemming is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@corstinis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Corstinis verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek of indien het verstrekken van deze gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Corstini’s gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Corstini’s gebruikt cookies voor o.a. technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, verzoek te doen tot gegevensoverdracht of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Corstini’s. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van de toestemming, overdracht van gegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@Corstinis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met handtekening met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 10 weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Corstini’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, plaatjes, videobeelden, geluiden en alle andere op de website gebruikte onderdelen zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling gebruik of toepassing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke is ten strengste verboden. Indien niet direct actie wordt ondernomen door de verantwoordelijke tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met wetgeving of internet-etiquette.
Daarnaast kan de website tijdelijk niet beschikbaar gemaakt worden teneinde updates uit te voeren.